Nep Tuna, The Fish Whisperer

Teresa Brutcher
Nep Tuna, The Fish Whisperer
Oil on canvas
2020

An original Teresa Brutcher oil painting.

2020

Oil on canvas

27 1/2 x 23 1/2 inches